Disclaimer

De website www.valnet.info informeert ouderen en hun naasten, verwijzers en overige professionals over de producten en diensten van ValNet. Ondanks onze voortdurende aandacht en zorg voor de actualisering en de juistheid van de gegevens, kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in www.valnet.info kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

ValNet kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.valnet.info. Daarnaast is ValNet niet verantwoordelijk voor sites waarnaar gelinkt wordt, aangezien deze niet onder ons beheer vallen.

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van ValNet. De inhoud van deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ValNet.

ValNet vindt de privacy van de bezoekers van haar website belangrijk. Wij dragen er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die via de site wordt verschaft, altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij alleen om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

ValNet probeert er alles aan te doen om de website te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht dit toch gebeuren, dan is ValNet hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk.

Waar vindt u ons?

Denkt u dat ValNet iets voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een ValNet-zorgverlener bij u in de buurt.

Loopt u risico?

Hoe groot is het risico dat u valt? Een zorgverlener van ValNet maakt dat in ongeveer 30 minuten duidelijk. Wij laten zien of u risico loopt om te vallen en welke zaken daar mee te maken hebben. Dit doen we tijdens een persoonlijk gesprek en middels korte testen. Vervolgens krijgt u advies over wat u kunt doen om vallen te voorkomen.

Wilt u meer informatie of u vrijblijvend aanmelden?

Vrijblijvend aanmelden