Praktijkvoorbeelden

Benieuwd wat ValNet daadwerkelijk voor u kan betekenen? Hieronder staan enkele voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk.

Moeilijk lopen

Als mevrouw Pietersen (82) moeilijker gaat lopen, komt ze via de huisarts bij een therapeut van ValNet terecht. Ze had al gemerkt dat ze sneller moe werd en problemen kreeg met haar evenwicht. Dat maakte haar wekelijkse wandeling naar de markt, voor groenten en fruit, steeds lastiger. Op een dag viel ze bijna en moest ze iemand vragen om haar met de auto thuis te brengen. Terwijl het toch maar een kwartiertje lopen was.
Een eerste onderzoek laat zien dat mevrouw Pietersen een hoog risico loopt op vallen. Ze geeft ook aan dat ze vaak bang is om te vallen, vooral buitenshuis. Maar ja, zegt ze, ze is alleen en dan moet je toch alles zelf doen.

Aan de slag

Mevrouw krijgt een aantal adviezen en daar gaat ze ook mee aan de slag. De oefentherapeut laat haar zien op welke manier ze het beste boodschappen kan doen. Ook doet ze daar balans- en spierkrachtoefeningen om het lopen te verbeteren. Ze vindt het fijn dat ze daar meer inzicht in heeft gekregen. Ze maakt ook een afspraak bij een pedicure. Na twee behandelingen voelt ze al dat door deze verzorging haar voeten minder gevoelig zijn.
Over het advies om met een stok te gaan lopen, moet ze nog even nadenken. In ieder geval voelt ze zich al een stuk zekerder en is ze blij met iedereen die zich om haar bekommert.

Ziekte van Parkinson

Mevrouw Otten (70) heeft de ziekte van Parkinson en is daarom al jaren in behandeling bij een therapeut die betrokken is bij ValNet. Ze heeft rugklachten en het lopen verslechtert zienderogen, met name door de stijfheid van haar benen.
Op een gegeven moment vertelt ze de therapeut dat ze gevallen is bij het ramen wassen, en ook nog een keer toen ze aan de wastafel in haar badkamer stond. Daarop biedt de therapeut aan om een zogenaamde ‘valscreening’ te doen; dat is een kort onderzoek om na te gaan wat het risico op vallen werkelijk is.
Sommige bewegingstesten gaan moeizaam, maar mevrouw Otten krijgt hierdoor wel een goed inzicht in wat ze wel en niet goed kan. Een punt van aandacht zijn de medicijnen die mevrouw gebruikt voor haar Parkinson. Die kunnen duizeligheid veroorzaken, wat een extra risico geeft op vallen. Verder blijkt dat ze regelmatig bijna uit bed valt, vooral bij het opstaan. Dit komt omdat ze geen goede verlichting heeft en vaak erg gehaast is. Als ze er ’s nachts uit moet om naar het toilet te gaan, doet ze geen licht aan omdat ze haar man niet wakker wil maken.

Aan de slag

Mevrouw Otten gaat met haar oefentherapeut trainen op vallen. Je kunt het namelijk niet altijd voorkomen. Als je dreigt te vallen, heb je een beetje tijd om dat zo goed mogelijk op te vangen. Daar wordt aan gewerkt. Daarnaast heeft mevrouw het advies gekregen om bij een ergotherapeut in te schakelen, die thuis adviezen geeft over – bijvoorbeeld – op een goede manier uit bed komen. Dat bezoek leidt ertoe dat ook haar man betrokken is en dat met eenvoudige aanpassingen iets gedaan is aan het verminderen van de risico’s in huis. Zo is er een beugel aan de muur gekomen voor het opstaan uit bed. En er is nu een lichtschakelaar op de overloop die automatisch aangaat als iemand daar in het donker loopt. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat mevrouw Otten minder bang is om te vallen en zich meer ontspannen beweegt. Door dat laatste heeft ze ook nog minder last van haar rug gekregen.

Valangst

Mevrouw Zevenbergen (66) woont met haar man in een eengezinswoning. Ze heeft artrose in haar linkerknie en krijgt daar last van als ze langer als een uur loopt. Ze is, alweer een jaar geleden, een keer gevallen en heeft daar een stijve nek aan overgehouden. In de nieuwsbrief van haar gezondheidscentrum leest mevrouw Zevenbergen over ValNet en de mogelijkheid om te laten onderzoeken welk risico ze op dat gebied loopt. Bij een therapeut die bij ValNet is aangesloten, maakt ze een afspraak.
Uit de testen en vragenlijst blijkt dat mevrouw Zevenbergen een laag valrisico heeft. Er zijn geen speciale risicofactoren. Wel komt uit het gesprek naar voren dat mevrouw vanwege de artrose minder is gaan bewegen. Ze is namelijk bang dat ze daardoor meer last van haar knie krijgt. Vroeger was ze veel actiever, ze ging vaak wandelen of fietsen en deed aan gym.

Aan de slag

De fysiotherapeut geeft mevrouw voorlichting over het belang van actief blijven. Bewegen is namelijk bijna altijd erg belangrijk bij artrose! Bovendien verkleint een actieve leefstijl het risico op vallen. Ze spreken daarom samen af welke beweegactiviteiten mevrouw kan doen zonder dat dit de pijn in de knie zal verergeren. Dit heeft tot goede resultaten geleid. Mevrouw Zevenbergen fietst nu regelmatig en is zelfs weer lid geworden van de gym!

Osteoporose

Meneer Van Beek (74) heeft last van osteoporose (botontkalking). Regelmatig valt hij in en om zijn huis. Door de botontkalking heeft meneer een grote kans op botbreuken. De laatste keer brak hij zijn sleutelbeen. Logisch dat vallen zoveel mogelijk voorkomen moet worden.
De praktijkondersteuner van de huisarts adviseert meneer Van Beek contact op te nemen met ValNet. Tijdens een gesprek bekijkt de zorgverlener van ValNet met meneer welke persoonlijke en omgevingsgebonden factoren de oorzaak zijn van het vallen, of de kans hierop vergroten. Hieruit blijkt dat meneer Van Beek vooral een hoge valkans heeft doordat hij erg bang is om te vallen. Hij beweegt hierdoor namelijk minder en verkrampt. Ook blijkt dat er in zijn woning onvoldoende steunpunten zijn bij het traplopen en dat hij moeizaam opstaat van het toilet. Dit vergroot allemaal de kans op vallen.

Aan de slag

De therapeut geeft adviezen die gericht zijn op het voorkomen van vallen. Activiteiten waarbij meneer erg bang is om te vallen, worden getraind. Dit heeft de valangst een stuk verminderd. Ook de woonomgeving wordt wat aangepast. Na instructie en begeleiding van ValNet valt meneer Van Beek veel minder vaak en voelt hij zich stukken veiliger.

Problemen met evenwicht

Meneer Fransen (76) woont samen met zijn vrouw zelfstandig. Sinds enkele jaren heeft hij steeds vaker last van zijn rechterheup, waardoor hij minder stabiel en minder snel is geworden. In een jaar tijd is meneer Fransen twee keer gevallen: een keer in de keuken en een keer bij het op een stoep stappen. Hij liep verwondingen op aan een elleboog en aan z’n gezicht, maar gelukkig is dat allemaal weer hersteld. Bij de huisarts ziet meneer Fransen een folder over ValNet in de wachtkamer. Hij meldt zich aan bij de dichtstbijzijnde aangesloten therapeut omdat hij niet nog eens wil vallen en zich zekerder wil voelen.
Het screeningsonderzoek laat zien dat hij moeite heeft met de evenwichtstesten en dat hij geen goed zicht heeft op de vloer omdat hij zijn leesbril ophoudt. Verder blijkt dat hij in huis pantoffels met gladde zolen draagt, dat er drempels in de woning zijn en dat hij vaak gehaast is. De valpartijen hebben hem bovendien flink onzeker gemaakt.

Aan de slag

Met de fysiotherapeut oefent meneer Fransen balans en evenwicht. Daarnaast volgt hij valtraining om minder onzeker te worden en ervaring op te doen met vallen. Hij koopt een paar goede pantoffels en er komt een ergotherapeut op bezoek die adviezen geeft over het vermijden van risico`s in huis. Ook zet hij voortaan zijn leesbril af als hij niet hoeft te lezen.
Door al deze acties voelt meneer Fransen zich een stuk vrijer en zekerder, waardoor hij zonder problemen zelfstandig kan blijven wonen.

Visusprobleem

Op verzoek van een wijkverpleegkundige bezoekt meneer Van Gompel (86) een therapeut. Hij komt lopend met een rollator en vertelt dat hij zes weken eerder gevallen is toen hij bukte om de stofzuiger te pakken. Sinds dat ongelukje, waarbij zijn oogkas is gekneusd, ziet hij met dat oog een stuk minder. Of dat direct te maken heeft met deze val, is echter niet helemaal duidelijk. Hij geeft namelijk aan al zeker vier vergelijkbare valpartijen te hebben meegemaakt.
Bij het inventariseren van de valrisico’s bij meneer Van Gompel komt naar voren dat er een hoog valrisico bestaat. Dit is gebaseerd op de volgende punten: meerdere medicijnen, slecht zien, incontinentie, duizeligheidsklachten, risicovol gedrag en risicovolle omgevingsfactoren.

Aan de slag

Omdat er zoveel verschillende aandachtspunten zijn, wordt een overleg met de huisarts gepland. Vervolgens worden er diverse acties ondernomen. De apotheek bekijkt het medicijngebruik, een ergotherapeut legt een huisbezoek af en meneer Van Gompel start met een oefenprogramma om zijn evenwicht, algemene coördinatie en de spierkracht in zijn bovenbenen te verbeteren.

Artrose

Mevrouw Klaassen (72) komt bij een therapeut onder behandeling vanwege artrose. Tijdens het eerste gesprek komt naar voren dat mevrouw Klaassen in drie maanden tijd al twee keer is gevallen. Gelukkig heeft ze daarbij niets gebroken, maar ze is wel onzeker geworden. Ook haar omgeving maakt zich zorgen.
Samen met een zorgverlener van ValNet wordt ingeschat hoe groot het valrisico bij mevrouw Klaassen is. Hieruit komt naar voren dat door zowel haar medicatie als door een verstoord evenwicht het risico van vallen is toegenomen.

Aan de slag

Er wordt een behandeltraject opgesteld met speciale aandacht voor het verbeteren van het evenwicht. Samen met de huisarts is de medicatie veranderd. Na de behandeling is de onzekerheid verdwenen en is mevrouw Klaassen niet meer gevallen.

Beroerte

Mevrouw Vogelaar (76) woont in een woon-zorgcentrum. Ze heeft lichte geheugenproblemen en, als gevolg van een hersenbloeding, moeite met haar evenwicht. Mevrouw Vogelaar loopt daarom met een rollator. In een maand tijd heeft de verpleging haar twee keer op de grond aangetroffen. Gelukkig liep ze daarbij geen letsel op. De verpleging kaart het valgevaar aan bij de therapeut van het woonzorgcentrum, die aangesloten is bij Valnet.
Nader onderzoek wijst uit dat mevrouw een hoog valrisico heeft, onder andere door evenwichtsproblemen. Weliswaar loopt ze stabieler met een rollator, maar die gebruikt ze niet altijd binnenshuis. Ook vergeet ze vaak om de rollator op de rem te zetten. Daarnaast blijkt tijdens het gesprek met de fysiotherapeut dat mevrouw Vogelaar bang is om te bewegen vanwege het valgevaar. Ook kan ze na een val niet zelfstandig opstaan, waardoor ze lang op de grond ligt.

Aan de slag

Om haar evenwichtsgevoel te verbeteren, start mevrouw Vogelaar met fysiotherapie. Ze leert daar ook haar rollator beter te gebruiken. Door alle oefeningen voelt ze zich zekerder in haar bewegen en hierdoor loopt ze meer. Het advies om zich aan te sluiten bij de MBVO-groep (Meer Bewegen Voor Ouderen) van het woon-zorgcentrum volgt ze op. Nu geniet ze van deze groepsactiviteit. Na een bezoek van een ergotherapeut komt er een drukrem-rollator. Die gebruikt mevrouw nu ook binnenshuis. Omdat opstaan na een val ondanks training niet lukt, zorgt de verpleging ervoor dat mevrouw alarmering krijgt. Hierdoor voelt ze zich veel veiliger.

ValNet maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.